Home » Pensioen

Pensioen

Pensioen en lijfrentes

Vergelijk je rijk!

Bij het vrijkomen van een zorgvuldig opgebouwd pensioen of lijfrentekapitaal laten veel mensen de kans op een aantrekkelijk extra rendement liggen, doordat zij niet bekend zijn met de mogelijkheid om met dit vrijkomende pensioenkapitaal te “shoppen” naar de beste aanbieder. Het vergelijken van verschillende aanbieders geeft u de mogelijkheid om rekening te houden met uw persoonlijke financiële situatie en (inkomens)behoefte. Het is derhalve zaak om eerst deze wensen te bepalen en vervolgens de daarbij behorende beste aanbieder te zoeken. Daarbij dient u uiteraard ook de wettelijk bepalingen voor ogen te houden. Een pensioen moet bijvoorbeeld levenslang uitkeren en een lijfrente kan ook tijdelijk uitkeren. Daarnaast heeft u bij een lijfrente de keuze om de lijfrente aan te kopen bij een bank of verzekeraar.

Het voordeel van het kiezen van de voor u meest interessante verzekeraar of bank kan aanzienlijk zijn, verschillen in de hoogte van de uitkering kunnen oplopen tot wel 20 procent. En dit voordeel loopt in bepaalde gevallen levenslang door! De verschillen in de hoogte van de uitkering komen doordat verzekeraars en banken verschillende rentepercentages en kostenstructuren hanteren.

De hoogte van bijvoorbeeld uw pensioenuitkering wordt bepaald aan de hand van drie factoren:

 • De rente
 • Het verzekeringselement (de sterftekans, deze bepaalt hoe lang een verzekeraar verwacht dat uw levenslange uitkering zal gaan lopen)
 • De kosten

Namens haar cliënten onderzoekt en vergelijkt Apple Tree op haar site www.pensioenkoers.nl de meest interessante mogelijkheden met uw vrijkomende pensioen en lijfrentekapitaal. Onze onafhankelijkheid dwingt ons meerdere aanbieders met elkaar te vergelijken. Ook doen wij de gehele administratieve afhandeling. U hoeft dus alleen maar zelf te vergelijken en te kiezen en wij doen de rest.

Op deze manier bent u altijd verzekerd van de beste tarieven en de hoogst mogelijke uitkering.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Uitgebreide offertes met een vergelijk van alle aanbieders uit de markt
 • Het opstellen van alle benodigde aanvraagformulieren en brieven
 • Bemiddeling bij de overboeking van de kapitalen tussen verzekeraars en banken. Bij nagenoeg alle banken en verzekeraars hebben wij vaste aanspreekpunten waardoor uw kapitaal spoedig wordt overgemaakt.
 • Wij houden u continu op de hoogte van de voortgang bij alle betrokken partijen.
 • Het tussentijds monitoren van de rente.
 • Controle van de polis of overeenkomst om vast te stellen of deze overeenkomt met de gemaakte afspraken.
 • Een vast aanspreekpunt, dagelijks bereikbaar.
 • Nazorg tijdens de gehele looptijd.

Voor onze bemiddeling bij aankoop van een lijfrente of pensioen brengen wij kosten in rekening. De kosten worden altijd vooraf gecommuniceerd en het offerte-stadium is gratis en vrijblijvend.

 Oud RegimeNieuw Regime
PremiebetalendAfgesloten vóór 16 oktober 1990Afgesloten na 16 oktober 1990
KoopsomAfgesloten vóór 1 januari 1992Afgesloten na 1 januari 1992

Indien uw nieuw regime lijfrente expireert bent u, conform artikel 3.125 Wet IB 2001, verplicht bij de aankoop van uw direct ingaande lijfrente één van de limitatief voorgeschreven lijfrentevormen, of een combinatie van meerdere vormen, te gebruiken.

De voorgeschreven lijfrentevormen zijn:

 1. Overbruggingslijfrente
  Een direct ingaande lijfrente die eindigt op 65-jarige leeftijd of eerdere pensioendatum (zie pensioenbrief / pensioenreglement). Voor lijfrentes waar na 1 januari 2006 nog premies voor zijn voldaan is de overbruggingslijfrente afgeschaft. Kapitalen die voor deze datum zijn opgebouwd kunnen nog wel worden aangewend voor een overbruggingslijfrente. Indien U twijfelt over de mogelijkheden met uw polis nemen wij dit uiteraard graag met U door.
 2. Tijdelijke oudedagslijfrente
  Een direct ingaande lijfrente vanaf 65 (of eerdere pensioendatum) met een tijdelijke looptijd. De minimale looptijd is 5 jaar en de jaarlijkse uitkering is gemaximeerd op € 20.953 (2012). De tijdelijke oudedagslijfrente mag ook na de 65-jarige leeftijd ingaan, echter nooit later dan het kalenderjaar waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt.
 3. Levenslange oudedagslijfrente
  Een direct ingaande levenslange lijfrente waarvan de ingangsdatum vrij te bepalen is, echter nooit later dan het kalenderjaar waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt.

Een bancaire lijfrente kent in tegenstelling tot de verzekerde lijfrente niet de mogelijkheid van een overbruggingslijfrente. Indien een bancaire lijfrente ingaat voor de 65 jarige leeftijd dient de looptijd levenslang te zijn. De Belastingdienst beoordeelt een looptijd van 20 jaar na 65 als levenslang. Dit geldt uitsluitend voor de bancaire lijfrente. Indien dezelfde constructie in een verzekering wordt ondergebracht dient de looptijd werkelijk levenslang te zijn en volstaat 20 jaar na 65 niet.

 Bancaire LijfrenteVerzekerde Lijfrente
OverlijdenNa overlijden van de rekeninghouder vererft de rekening en blijft de lijfrente gedurende de overeengekomen looptijd uitkeren.Na overlijden van de langstlevende verzekerde stopt de uitkering. Een eventuele restuitkering kan verzekerd worden door middel van een zogenaamde contraverzekering.
GarantiesEen bancaire lijfrente kent een vaste gegarandeerde rente. Tevens valt een bancaire lijfrente onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank.Een verzekerde lijfrente kent een vaste gegarandeerde rente. Een verzekerde valt niet onder het depositogarantiestelsel. Wel moeten alle verzekeringsmaatschappijen voldoen aan strenge solvabiliteitseisen en staan ze onder streng toezicht van De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
LooptijdEen bancaire lijfrente kent een maximale looptijd. Een levenslange uitkering is daardoor niet mogelijk. Het zogenaamde langleven risico is dus niet af te dekken.Een verzekerde lijfrente kent geen maximale looptijd en kan daardoor ook levenslang worden afgesloten. Hierbij is de looptijd onzeker maar zal bij in leven zijn altijd een uitkering gedaan worden.

www.pensioenkoers.nl